امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۰۱:۱۶
  • صنایع لاستیک سازی بیتا

Loading

تماس با صنایع لاستیک سازی بیتا

صنایع لاستیک سازی بیتا

وحید محمد حسینی

Iran

اصفهان - اصفهان

خیابان امام خمینی ، بعد از شهرک قدس ، روبروی اداره برق شمال غرب لاستیک سازی بیتا

  • ۰۳۱ ۰۳۱۳۳۲۰۸۴۳۰

۰۳۱۳۳۲۰۸۴۳۰

۰۳۱۳۳۲۴۸۵۰۵

۰۹۱۳۱۰۹۰۶۴۰